sales@ecucoder.com
400-685-6859操作界面 

一款可用于数据采集显示的人机交互设备,显示界面友好,操作简单。汽车研发人员在整车实际调试过程中需要监测大
量的CAN总线信号和ECU内部运行数据,并根据实际数据进行性能分析与参数的优化,
为调试人员在测试标定阶段加快
进度提供了方便。
 
 
华海科技 > 主页 > 产品技术 > 人机界面 > 操作界面 >
 
  咨询服务
  开发咨询
  测试服务
  功能安全
 
  培训支持
  华海学堂
  视频中心
  资料下载
 
  新闻动态
  公司新闻
  产品动态
  市场活动
 
  关于我们
  关于华海
  联系我们
  加入我们
  荣誉资质
 


扫一扫关注微信公众号
Copyright 2011-2021   Huahai Technologies Co., Ltd. All Rights Reserved.     京ICP备18029638号-1 Powered by DedeCMS   TEL:400-685-6859